UX & UI Dizajnér

“Len ak di­zajn zlyhá, pri­ťa­huje k sebe po­zor­nosť. Ak uspeje, je ne­vi­di­teľný.”
John D. Berry

Close Menu